HPV ไวรัสของผู้ชายสกปรก

Published on Author admin
HPV ไวรัสของผู้ชายสกปรก
HPV ไวรัสของผู้ชายสกปรก

HumanPapiloma Virus หรือ HPV เป็นไวรัสที่เกี่ยวพันกับการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง สามารถติดต่อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์โดยการสอดใส่แบบปกติ และพบได้ในผู้ที่ชอบใช้ปากอมอวัยวะเพศชาย และเชื้อตัวนี้จะไม่สามารถติดต่อผ่านทางเลือดหรือทางผิวหนังได้

โดยไวรัส HPV นั้นมักจะพบในอวัยวะเพศชายของผู้ชายที่แสนสกปรก ไม่ชอบทำความสะอาดอวัยวะเพศให้ดี หรือไม่รู้จักขลิบ และยังมีขี้เปียก (Smegma) อยู่เยอะ การติดเชื้อ HPV จะนำมาซึ่งการเกิดโรคหูดที่อวัยวะเพศ มะเร็งปากมดลูก นอกจากเชื้อ HPV จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกแล้วเชื้อนี้ยังทำให้เกิดมะเร็งได้อีกหลายแห่ง นั่นคือ มะเร็งที่อวัยวะเพศชาย มะเร็งช่องคลอด มะเร็งท่อปัสาวะ มะเร็งที่ต่อมทอนซิล มะเร็งที่ลิ้น และยังทำให้เกิดโรคอื่นๆได้แก่แผลที่อวัยวะเพศทั้งชายและหญิง

ดังที่ทราบกันว่าการติดเชื้อ HPV ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้นจะว่าว่าผู้ชายมีการติดเชื้อนี้บ่อยพอๆกับผู้หญิง แต่การวินิจฉัยอาจจะยากกว่าผู้หญิง เนื่องจากไม่มีอาการ นอกจากนั้นก็ยังพบวาการติดเชื้อบางสายพันธุ์ของ HPV จะทำให้เกิดมะเร็งที่อวัยวะเพศ และรอบทวารหนัก

ในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาการติดเชื้อ HPV ให้หายขาดได้ ผู้ป่วยต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทาน เชื้อจะหายไปเอง เกือบ 90 % ภายใน 2 ปี แต่อีก 5 – 10% ของโรคร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสเอชพีวีนี้ได้ ผู้ป่วยยังคงติดเชื้ออยู่ต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ ในระยะเวลา 10 -15 ปี ผู้ที่ติดเชื้อจึงต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

สำหรับการฉีดวัคซีน HPV หรือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนั้น เป็นวัคซีนที่ฉีดให้แก่ผู้หญิงที่ยังไม่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ใด ๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือยังไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยองค์การอาหารและยาของอเมริกาได้แนะนำให้เริ่มฉีดเมื่ออายุประมาณ 11-12 ปี แต่อาจจะฉีดเมื่ออายุ 9 ปีก็ได้ เนื่องจากเด็กจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่ และสำหรับผู้ที่มีอายุ 13-26 ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน หรือฉีดไม่ครบก็ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนเพื่อสุขอนามัยที่ดี

 

แต่เราก็สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ง่ายๆ โดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีการร่วมเพศ และฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV เพื่อลดโอกาสการเกิดมะเร็งปากมดลูก… อย่างไรก็ตาม วัคซีนนี้ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ทุกชนิด และไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้

 

ดังนั้นถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนครบแล้วก็ยังต้องมีความตระหนักในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นกัน